Тарифи за пътни такси

Нови тарифи за пътни такси

От 1 юли 2024 г. автомобили с маса над 3,5 тона ще подлежат на облагане с пътна такса. Освен това ще има лека промяна и по отношение на тарифите в някои други категории превозни средства.

Преглед на новите тарифи

Състав на тарифите за пътна такса

От 1 декември 2023 г. пътната такса ще се изчислява въз основа на облагаемата с пътна такса отсечка, която превозното средство е изминало, и на пътната такса в центове на километър, която включва дела за причинените разходи за емисии на CO₂, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и натоварване на инфраструктурата.

  • Дяловете от размера на пътната такса за разходи за инфраструктурата и за шумовото натоварване зависят от класа според теглото, а при автомобили с техническа допустима максимална маса над 18 тона – допълнително и от броя на осите.
    Моля, имайте предвид: От 1 декември 2023 г. класът според теглото вече няма да се определя от допустимото общо тегло (поле F.2 от регистрационния талон на превозното средство), а от технически допустимата максимална маса (поле F.1 от регистрационния талон на превозното средство).
  • Дялът от размера на пътна такса за разходи за причинено замърсяване на въздуха зависи от класа на вредните емисии. При това всеки товарен автомобил се причислява към една от шестте категории A, B, C, D, E и F въз основа на неговия клас на вредните емисии. Посочването на класа на вредните емисии е отговорност на клиентите, дължащи пътна такса, клиентите са задължени да посочват правилно всички данни, свързани с пътната такса (принцип на самодекларацията).
  • Дялът от размера на пътна такса за причинените емисии на CO₂ се определя според класа на емисии на CO₂. Всеки автомобил попада в един от четирите класа на емисии. Посочването на емисионния клас е задължение на клиентите, дължащи пътна такса. Първоначално за всички регистрирани клиенти, дължащи пътна такса, от Toll Collect е зададен клас 1 на емисиите. На клиентския портал може да се заяви по-изгоден клас за автомобили с дата на първата регистрация от 1 юли 2019 година.

Намиране на подходящата тарифа

Нашият тарифен калкулатор ще Ви покаже Вашата тарифа за пътна такса. Стартирайте асистента и първо изберете класа на вредните емисии на CO₂ на Вашия автомобил. След това посочете коректния клас на вредните емисии, класа според броя на осите и теглото. Готово. Всички стойност ще откриете и таблицата отдолу на страницата.

Открийте своята тарифа за пътна такса бързо и лесно

* Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите - като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Тарифни таблици

Класове на вредни емисии съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

От 1 декември 2023 г. превозните средства с клас за намаляване на частиците (PMK) вече няма да се разпределят в по-изгоден клас на вредните емисии. Превозните средства с пътна такса за клас на вредни емисии ‚Евро 2 + PMK 1‘ подлежат на пътна такса за клас на вредни емисии 2, а не както досега на пътна такса за клас на вредни емисии 3. За превозни средства с ‚Евро 3 + PMK 2‘ важи пътна такса за клас на вредни емисии 3, а не досегашната пътна такса за клас на вредни емисии 4. Посочената в закона категория G „превозни средства, които замърсяват по-малко от Евро 6“ не фигурира, тъй като критериите за тази категория (стандарт за емисии Евро 7) все още не са уточнени от ЕС.

* Пътната такса за клас на вредни емисии се представя в информацията за тарифиране към спецификацията за отделните пропътувани отсечки и подробностите за пътуването.

  Категория A Категория B Категория C Категория D Категория E Категория F
Евро-
Клас на вредните емисии
Евро 6 EEV 1 Евро 5 Евро 4
Евро 3 Евро 2 Евро 1,
Евро 0
Пътна такса
според класа на вредните емисии *
07 06 05 04 03 02 01

Размери на пътните такси на километър от 1 декември 2023 г.

* Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите – като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза, или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Клас на емисии на CO ₂ Клас според осите и според теглото Евро клас на вредните емисии Инфраструктура
Дял в пътната такса (в центове/км)
Замърсяване на въздуха
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Шумово замърсяване
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Емисии на CO₂
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Размер на пътна такса
(в центове/км)
1 7,5-11,99 t Euro 1 и 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/EEV клас 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 и 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/EEV клас 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t до 3 оси* Euro 1 и 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/EEV клас 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
>18 t с 4 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t над 5 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите – като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза, или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Клас на емисии на CO ₂ Клас според осите и според теглото Евро клас на вредните емисии Инфраструктура
Дял в пътната такса (в центове/км)
Замърсяване на въздуха
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Шумово замърсяване
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Емисии на CO₂
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Размер на пътна такса
(в центове/км)
2 7,5-11,99 t Euro 1 и 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/EEV клас 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 и 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/EEV клас 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t до 3 оси* Euro 1 и 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/EEV клас 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
>18 t с 4 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t над 5 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите – като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза, или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Клас на емисии на CO ₂ Клас според осите и според теглото Евро клас на вредните емисии Инфраструктура
Дял в пътната такса (в центове/км)
Замърсяване на въздуха
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Шумово замърсяване
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Емисии на CO₂
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Размер на пътна такса
(в центове/км)
3 7,5-11,99 t Euro 1 и 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/EEV клас 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 и 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/EEV клас 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t до 3 оси* Euro 1 и 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/EEV клас 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
>18 t с 4 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t над 5 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите – като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза, или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Клас на емисии на CO ₂ Клас според осите и според теглото Евро клас на вредните емисии Инфраструктура
Дял в пътната такса (в центове/км)
Замърсяване на въздуха
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Шумово замърсяване
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Емисии на CO₂
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в центове/км)
Размер на пътна такса
(в центове/км)
4 7,5-11,99 t Euro 1 и 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/EEV клас 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 и 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/EEV клас 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t до 3 оси* Euro 1 и 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/EEV клас 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
>18 t с 4 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t над 5 оси* Euro 1 и 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/EEV клас 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Моля, имайте предвид

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса, е длъжно при поискване от страна на Федерална агенция за логистика и мобилност да удостовери верността на всички обстоятелства, които имат значение за събирането на пътната такса, като представи съответните документи (§ 5 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) във връзка с §§ 6 и 2 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При местни товарни автомобили, регистрирани в Германия с документи, унифицирани за ЕС, класът на вредните емисии може да се докаже с помощта на текста към цифра 14 или от кодовия номер към 14.1 (§ 7 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При превозни средства, които не са регистрирани в Германия, са в сила степенувани по време правила за приблизителна оценка, когато класът на вредните емисии не може да бъде доказан по друг начин, например чрез документи за изпълнението на определени екологични изисквания в CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Конференция на Европейските транспортни министри), (член 8 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса носи отговорност за представяне и доказване на всички факти, които са от значение за събирането на пътната такса. Нарушението на това задължение се наказва с парична глоба.