Клиентски портал

Нашият портал за регистрирани клиенти Ви предлага денонощно, широкообхватно онлайн обслужване.

Гледане на видеоклипа

Превозвач държи таблет пред товарния си автомобил, на екрана се вижда клиентският портал на Toll Collect.

Предимствата за Вас в клиентския портал

Информация

 • Общ преглед на Вашите регистрирани автомобили
 • Все още неначислени пътувания
 • Актуални отчетни документи
 • Неприключени сметки
 • Вашите клиентски данни
 • Детайли за Вашите пътувания

Услуги

 • Регистрация на нови автомобили само с няколко клика.
 • Промяна на данните за товарния автомобил, като например регистрационен номер на МПС, брой на осите или клас на вредните емисии.
 • Промяна на данните от договора, например Вашия адрес или начина на заплащане.

Права за достъп

 • Настройте до десет допълнителни оторизации за достъп (подакаунти).
 • Определете кой кои данни може да преглежда и редактира.

Създаване на интернет акаунт

Заявяване на кодовете за активиране

* безплатно, цените на мобилните разговори може да варират

Активиране на интернет акаунт

Вписване на потребител

Щом Вашият интернет акаунт бъде успешно активиран, можете да влезете в клиентския портал . Бутона за вписване ще откриете горе вдясно на нашата страница. На мобилни устройства се намира в менюто.

Вашите данни за достъп можете да използвате и за вписването при ръчно регистриране в системата. Така можете да използвате Вашите запаметени в клиентския портал автомобили и Вашите платежни средства при онлайн регистрирането и в приложението.

Видео

Видеото представя предлаганите в клиентския портал услуги.

Други препоръки