Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

общите търговски условия

Общи търговски условия за клиенти, които не са потребители

Ценова листа – Версия 4.9 Валидна от 23 ноември 2020 г.
Общи търговски условия – Версия 5.4Валидна от 1 януари 2022 г.
Описание на услугите – Версия 5.4Валидна от 1 януари 2022 г.

Общи търговски условия за клиенти, които са потребители

Ценова листа – Версия 5.0 Валидна от 1 януари 2022 г.
Общи търговски условия – Версия 5.4Валидна от 1 януари 2022 г.
Описание на услугите – Версия 5.4Валидна от 1 януари 2022 г.

TOLL2GO

Регистриране с бордови уред за автомобил в Австрия Регистриране с бордови уред за автомобил в Австрия – специални условия на Toll Collect GmbH

Портал за самообслужване (Selfcare)

Портал за самообслужване – Версия 2.1 Специални условия на Toll Collect GmbH за онлайн вписване и онлайн отписване от регистрация на превозни средства, за онлайн промяна на основните данни и данните за товарния автомобил на клиента, както и за онлайн извикване на информация.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603