Актуално

Можете да се абонирате за нашата актуалната информация за клиенти, дължащи пътна такса, чрез нашия информационен бюлетин.

Абониране за бюлетин

Промени в сила от новата година

Моля, имайте предвид: От началото на новата година автомобилите, задвижвани с природен газ (CNG/LNG), ще подлежат на облагане с пътна такса. Също така, на 31 декември 2023 г. изтича срокът, в който може да се подаде искане за възстановяване на пътни такси за пътувания, извършени в периода между 28 октомври 2020 г. и 30 септември 2021 г.

Повече по темата

Предстои реформа на пътните такси. Новите тарифи са вече публикувани

Изменението на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) беше прието днес от Бундестага и Бундесрата. С това се потвърждава, че от 1 декември 2023 г. ще започне прилагане на пътна такса за CO₂. Същевременно технически допустимата максимална маса (tzGm) се превръща в основен критерий за разпределянето към клас според теглото. Облагането с пътна такса за автомобили над 3,5 тона ще влезе в сила от 1 юли 2024 година.

Повече по темата

Други препоръки