Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Актуално

Можете да се абонирате за нашата актуалната информация за клиенти, дължащи пътна такса, чрез нашия информационен бюлетин.

Няколко товарни автомобила се движат по автомагистрала.

Toll Collect премахва последните терминали за пътна такса

Алтернативи представляват автоматичният метод или приложението Toll Collect ...повече

Възстановяване на пътна такса: BAG активира формуляр за заявления

Вчера Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) активира онлайн платформата, през която можете да подадете заявление за възстановяване на пътна такса. Може да бъде възстановен делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи за пътувания, осъществени в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. ...повече

Нови тарифи на пътните такси от 1 октомври 2021 г.

Тарифите важат и с обратна сила за периода 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. - Освобождаване от пътна такса за превозни средства, задвижвани с природен газ, с нова регулация ...повече

Налична нова актуализация за бордови уреди за автомобил

Улеснено приключване на каса и румънски език за OBU на Bosch ...повече

Архив

Промяна на тарифите за пътната такса за товарни автомобили със задна дата от 28.10.2020 г.

От 1 октомври 2021 г. са валидни нови тарифи за пътната такса. Делът на инфраструктурните разходи в размера на пътната такса се понижава със задна дата от деня на решението на Европейския съд на 28 октомври 2020 г. ...повече

Директен дебит Toll Collect

Tранспортните и логистичните предприятия може да заплащат сумите за пътната такса чрез дебит Toll Collect директно при фирмата за събиране на пътни такси. ...повече

Промяна при освобождаване от пътна такса на автомобили на природен газ

Освобождаването от пътна такса за товарни автомобили, задвижвани с природен газ, важи от 1 октомври 2021 г. само за автомобили на природен газ, които фабрично са оборудвани за работа със CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) или са доставени като двугоривни двигатели с LNG/дизел и разполагат с разрешително за система съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009. ...повече

Решение на Европейския съд за пътната такса за товарни автомобили

Важна информация за нашите клиенти ...повече

Освобождаване на превозни средства с природен газ от пътна такса до края на 2023 г.

Първоначално задвижваните с природен газ автомобили трябваше да са освободени от пътна такса за товарни автомобили само до края на 2020 т. Това освобождаване беше удължено до 31.12.2023 г. ...повече

Нов софтуер за бордови уред за автомобил от края на август

От края на август 2020 г. актуализация на софтуера на OBU ще донесе различни новости за водачи и предприятия. Информацията за водача става по-еднозначна и ясна. Актуализацията се прехвърля на OBU чрез мобилна мрежа. За целта не е необходимо посещение на сервиз! ...повече

Промяна при освобождаване от пътна такса на автомобили на природен газ

От 1 октомври 2019 г. бивалентните автомобили на природен газ ще се възползват от освобождаването от пътна такса само тогава, когато бъде доказан минимален обем на резервоара за природен газ от 300 литра или при LNG от 115 kg. ...повече

Задвижване с природен газ: Съблюдаване на условията за освобождаване от пътна такса

От 1 януари 2019 г. задвижваните с природен газ автомобили се освобождават от пътната такса за товарни автомобили. Освобождаването важи до 31 декември 2020 г. Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) вече е прецизирала условията за освобождаване от пътна такса. ...повече

Проверка на настройките на бордовия уред за автомобил в клиентския портал

В клиентския портал ще видите какви класове според осите и според теглото можете да настроите на бордовите уреди за автомобил на Вашите превозни средства. Нашата инструкция Ви показва как трябва да процедирате. ...повече

Нови задължения за сътрудничество от 1 януари 2019 г.

Законодателят планира да въведе нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили от 1 януари 2019 г. В проектозакона се съдържат нови задължения за сътрудничество за водачите. ...повече

Успешно стартирана пътна такса за всички федерални шосета

От днес в Германия всички федерални шосета са облагаеми с пътна такса за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона. Облагаемата с пътна такса пътна мрежа в Германия обхваща в момента около 52 000 километра автомагистрали и федерални шосета. ...повече

Пътната такса за товарни автомобили се разширява от 1 юли 2018 г. върху всички федерални шосета

Информирайте се сега и поръчайте монтаж на бордови уред за автомобил ...повече

Индикация на класовете според теглото на бордовия уред за автомобил

От 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще се виждат новите класове според теглото. ...повече

Бордови уред за автомобил: Актуализация на оперативните данни

Ако даден товарен автомобил е бил извън движение за по-дълго време или не е пътувал в Германия, на дисплея на бордовия уред за автомобил може да се появи съобщението: „OPERATING DATA INVALID“. В допълнение светодиодът свети в червено. Тук даваме някои съвети за процедурата в такива случаи. ...повече

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603