Актуално

Можете да се абонирате за нашата актуалната информация за клиенти, дължащи пътна такса, чрез нашия информационен бюлетин.

Абониране за бюлетин

Запознати ли сте вече с предаването на автомобила или автопарка с бордови уред за автомобил?

Избегнете демонтажа на бордовия уред за автомобил, когато продавате автомобила или целия си автопарк на друга компания. С функцията за предаване на автомобил/автопарк можете да предадете до 150 превозни средства директно на новия собственик само с няколко кликвания. Единственото изискване: И двете компании да са регистрирани клиенти на Toll Collect и да имат активен достъп до клиентския портал.

Повече по темата

Нови тарифи на пътните такси от 1 януари 2023 г.

От 1 януари 2023 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. По-специално от януари следващата година дяловете на размера на пътната такса и шумово замърсяване ще бъдат диференцирани според тегловните класове, за разлика от досегашната практика.

Повече по темата

Закон за пътната такса: Федералният съвет решава да коригира тарифите за пътните такси

На 25 ноември 2022 г. Федералният съвет прие петата поправка към Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), която включва пътните такси, които ще се прилагат от 1 януари 2023 г. Законодателният процес се завършва с публикуването на закона във Федералния вестник.

Повече по темата

Други препоръки