Актуално

Можете да се абонирате за нашата актуалната информация за клиенти, дължащи пътна такса, чрез нашия информационен бюлетин.

Абониране за бюлетин

Така ще се подготвите за разширяването на пътната такса за товарни автомобили

Законопроектът на Федералното правителство за изменение на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) предвижда класът на емисии на CO₂ да бъде въведен от 1 декември 2023 г. като нов показател за изчисляване на тарифа. Същевременно технически допустимата максимална маса (tzGm) става база за разпределянето към клас според теглото. С тези стъпки можете още отсега да се подготвите за разширяването на пътната такса за товарни автомобили.

Повече по темата

Запознати ли сте вече с предаването на автомобила или автопарка с бордови уред за автомобил?

Избегнете демонтажа на бордовия уред за автомобил, когато продавате автомобила или целия си автопарк на друга компания. С функцията за предаване на автомобил/автопарк можете да предадете до 150 превозни средства директно на новия собственик само с няколко кликвания. Единственото изискване: И двете компании да са регистрирани клиенти на Toll Collect и да имат активен достъп до клиентския портал.

Повече по темата

Други препоръки