Услуга за пътни такси Австрия: TOLL2GO


Шосе в Австрия, облагаемо с пътна такса, минава през планински район

Две държави, един бордови уред за автомобил – събиране на пътна такса в Германия и Австрия

TOLL2GO е съвместна услуга на Toll Collect и ASFINAG, операторът на системата за събиране на пътни такси в Австрия. С TOLL2GO пътната такса за товарни автомобили може да бъде заплатена и в Австрия чрез бордовия уред за автомобил на Toll Collect. Услугата е особено атрактивна, ако пътувате често както в Австрия, така и в Германия.


Лого на TOLL2GO, система за пътни такси за Австрия

Предимството за Вас се състои в това, че за плащането на пътна такса в Германия и Австрия се нуждаете само от един бордови уред за автомобил – On:Board Unit на Toll Collect. Услугата TOLL2GO се предлага безплатно за настоящи клиенти на Toll Collect и ASFINAG. Единствено новите клиенти плащат на ASFINAG еднократна такса за обработка в размер на 5 евро.

Въпреки използването на един общ бордови уред за автомобил, с двата оператора по събиране на пътна такса се сключват отделни договори. Отчитането на сумите, които трябва да се платят за пътни такси, става както обикновено, отделно за двата оператора по събиране на пътна такса.

TOLL2GO е следващата стъпка към услуга за плащане на пътна такса, която не се ограничава в една система или на територията на една държава. За пръв път става възможно да се установи сътрудничество между система за събиране на пътни такси, базирана на микровълни, и система за събиране на пътни такси, използваща на сателит.