Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Услуга за пътни такси Австрия: TOLL2GO


Шосе в Австрия, облагаемо с пътна такса, минава през планински район

Две държави, един бордови уред за автомобил – събиране на пътна такса в Германия и Австрия

TOLL2GO е съвместна услуга на Toll Collect и ASFINAG, операторът на системата за събиране на пътни такси в Австрия. С TOLL2GO пътната такса за товарни автомобили може да бъде заплатена и в Австрия чрез бордовия уред за автомобил на Toll Collect. Услугата е особено атрактивна, ако пътувате често както в Австрия, така и в Германия.

Предимството за Вас се състои в това, че за плащането на пътна такса в Германия и Австрия се нуждаете само от един бордови уред за автомобил – On:Board Unit на Toll Collect. Услугата TOLL2GO се предлага безплатно за настоящи клиенти на Toll Collect и ASFINAG. Единствено новите клиенти плащат на ASFINAG еднократна такса за обработка в размер на 5 евро.

Въпреки използването на един общ бордови уред за автомобил, с двата оператора по събиране на пътна такса се сключват отделни договори. Отчитането на сумите, които трябва да се платят за пътни такси, става както обикновено, отделно за двата оператора по събиране на пътна такса.

TOLL2GO е следващата стъпка към услуга за плащане на пътна такса, която не се ограничава в една система или на територията на една държава. За пръв път става възможно да се установи сътрудничество между система за събиране на пътни такси, базирана на микровълни, и система за събиране на пътни такси, използваща на сателит.

Вписване и допълнителна информация за TOLL2GO

Регистриране с бордови уред за автомобил в Австрия – специални условия на Toll Collect GmbH

Ръководство за работа за OBU

Информационен лист


Лого на TOLL2GO, система за пътни такси за Австрия

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Регистриране чрез бордови уред за автомобил


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.

Повече информация

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603