Решение на Европейския съд за пътната такса за товарни автомобили

Берлин,

На 28 октомври 2020 г. по изложение на Висшия административен съд в Мюнстер относно Директива 1999/62/ЕО на ЕС във версията, приложима от 10 юни 2006 г. до 14 октомври 2011 г., Европейският съд взе решение, че разходите на Пътна полиция при събиране на пътната такса за товарни автомобили не би следвало да се калкулират в отчета за пътните разходи за 2007 г. Решението на Европейския съд не изяснява дали и до каква степен други лица, подлежащи на облагане с пътна такса, имат право на претенции за компенсация за платените полицейски разходи извън въпросния период.

Понастоящем Toll Collect получава голям брой писмени и телефонни запитвания относно възможни претенции за компенсация на разходи. За да избегнете излишното време за изчакване с нашето клиентско обслужване, препоръчваме да съблюдавате следната информация:

Както и преди, Toll Collect предоставя на всички регистрирани клиенти отчетните документи за 24 месеца за изтегляне в клиентския портал. Тук става дума за познатите ведомости за пътните такси (Клиентски портал > Отчитане > Отчетни документи > Избиране на период > Показване на документи).

Използването на клиентския портал е възможно на 14 езика. Клиентите, чийто достъп до портала все още не е активиран, могат да поискат кодовете за активиране за първоначалната си регистрация в Toll Collect от нашето клиентско обслужване.

Обръщаме внимание на факта, че всички претенции за компенсация поради решението на Европейския съд трябва да бъдат в писмена форма, адресирани до Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Исковете за компенсация, получени от Toll Collect, не могат да бъдат препращани до Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

Други препоръки