Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Възстановяване на пътна такса: BAG активира формуляр за заявления

Берлин, 04.11.2021

Вчера Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) активира онлайн платформата, през която можете да подадете заявление за възстановяване на пътна такса. Може да бъде възстановен делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи за пътувания, осъществени в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г.

Достъп до платформата ще получите на интернет страница: https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung

За заявлението са необходими съответните ведомости за пътни такси, които може да изтеглите безплатно в Клиентския портал на Toll Collect. Други документи не може да се предоставят поради защита на личните данни.

Причина за това е, че от 1 октомври 2021 г. са валидни нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили в Германия със задна дата от 28 октомври 2020 г. Делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи се намалява, а делът от размера на пътната такса за замърсяване на въздуха се повишава. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

Претенции може да се предявяват до края на 2023 г.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603