Възстановяване на пътна такса: BAG активира формуляр за заявления

Берлин,

Вчера Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) активира онлайн платформата, през която можете да подадете заявление за възстановяване на пътна такса. Може да бъде възстановен делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи за пътувания, осъществени в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г.

Достъп до платформата ще получите на интернет страница:

https://antrag.gbbmdv.bund.de/web/eservice-balm-mauterstattung

За заявлението са необходими съответните ведомости за пътни такси, които може да изтеглите безплатно в Клиентския портал на Toll Collect. Други документи не може да се предоставят поради защита на личните данни.

Причина за това е, че от 1 октомври 2021 г. са валидни нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили в Германия със задна дата от 28 октомври 2020 г. Делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи се намалява, а делът от размера на пътната такса за замърсяване на въздуха се повишава. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

Претенции може да се предявяват до края на 2023 г.

Други препоръки