Промени в сила от новата година

Берлин,

Моля, имайте предвид: От началото на новата година автомобилите, задвижвани с природен газ (CNG/LNG), ще подлежат на облагане с пътна такса.

Също така, на 31 декември 2023 г. изтича срокът, в който може да се подаде искане за възстановяване на пътни такси за пътувания, извършени в периода между 28 октомври 2020 г. и 30 септември 2021 г.

Други препоръки