Вече е възможна регистрация на превозни средства за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия

Берлин,

От 1 юли 2024 г. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) предвижда въвеждане на пътни такси и за превозните средства с технически допустима максимална маса (tzGm) над 3,5 и под 7,5 тона, които са предназначени за превоз на стоки или се използват за такава цел. При определени условия превозни средства на занаятчийски предприятия могат да бъдат освободени от пътни такси. Дали изискванията за това са изпълнени, зависи от конкретното пътуване и стоките, които се превозват.

Освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия се прилага, ако превозното средство се управлява от служител на занаятчийско предприятие и превозва материали, оборудване или машини, които са необходими за извършване на услугите и работата на занаятчийското предприятие, или ако превозва ръчно изработени стоки, произведени от занаятчийската дейност, които са допълнително обработени или ремонтирани.

На изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия отговарят всички професии, изброени в приложения А и Б от Кодекса на занаятите, както и стажове, признати в Германия, чийто профил на дейност е сравним с този на занаятчийска професия.

Освобождаването от пътни такси на занаятчийски предприятия се прилага и за чуждестранни занаятчийски предприятия.

На интернет страницата на Toll Collect занаятчийските предприятия могат да регистрират превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 и под 7,5 тона, които изпълняват курсове при условията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия. С тази информация контролът върху пътните такси може да бъдат регулиран така, че спиранията за проверки и регулаторните процедури да бъдат сведени до минимум.

Регистриране на превозни средства на занаятчийски предприятия

За пътувания, при които не са изпълнени изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, пътната такса може да бъде заявена и платена в приложението Toll Collect или на уебсайта на Toll Collect преди началото на курса.

За превозни средства на занаятчийски предприятия, които в повечето случаи не отговарят на изискванията за освобождаване от пътни такси на занаятчийски предприятия, препоръчваме инсталиране на бордови уред за автомобил от Toll Collect или от доставчик на Европейската услуга за електронно пътно таксуване (доставчик на ЕУЕПТ) за удобно заплащане на пътните такси.

Toll Collect предоставя бордови уреди за автомобили (OBU Windshield за предно стъкло или OBU за ниша съгласно стандарта DIN) за всички превозни средства над 3,5 и под 7,5 тона. Бордовите уреди за автомобила се монтират от сервизен партньор. Предприятията трябва да уговорят час за монтаж с един от 1300 сервизни партньори възможно най-бързо.

Информация относно бордовите уреди за автомобил (OBU)

С въвеждането на пътната такса за превозни средства, чийто клас според теглото е над 3,5 тона технически допустима максимална маса, пътните такси за някои категории превозни средства ще претърпят леко понижение от 1 юли 2024 г.

Размери на пътните такси от 1 юли 2024 г.

Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на Федералната агенция за логистика и мобилност.

www.balm.bund.de

Други препоръки