Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Бордови уред за автомобил: Актуализация на оперативните данни

Берлин, 05.09.2016

Ако даден товарен автомобил е бил извън движение за по-дълго време или не е пътувал в Германия, на дисплея на бордовия уред за автомобил може да се появи съобщението: „OPERATING DATA INVALID“. В допълнение светодиодът свети в червено. Тук даваме някои съвети за процедурата в такива случаи.

Съобщението означава, че оперативните данни (данни за отсечки и тарифи) на бордовия уред за автомобила вече не са валидни. Бордовият уред за автомобил трябва да изтегли актуалните данни. Това функционира само в Германия.

 • В този случай не изключвайте запалването!
 • Недейте все още да пътувате по облагаеми с пътна такса отсечки
 • Стартирайте автомобила отново след около 10 минути. В нормалния случай бордовият уред за автомобил вече е заредил новите данни и светодиодът свети в зелено.
 • Ако съобщението продължава да стои, регистрирайте отсечката на терминал за пътна такса или в интернет. Настройте бордовия уред за автомобил на „MANUAL TOLL COLLECTION“.
 • Повторете опита най-рано след четири часа: Стартирайте Вашия автомобил наново, оставете ключа на контакт и стартирайте отново след около 10 минути.

Ако бордовият уред за автомобил продължи да показва червен светодиод и съобщение „OPERATING DATA INVALID“, моля,свържете се с наш сервизен партньор.

Откриване на сервизен партньор

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605