Бордови уред за автомобил: Актуализация на оперативните данни

Берлин,

Ако даден товарен автомобил е бил извън движение за по-дълго време или не е пътувал в Германия, на дисплея на бордовия уред за автомобил може да се появи съобщението: „OPERATING DATA INVALID“. В допълнение светодиодът свети в червено. Тук даваме някои съвети за процедурата в такива случаи.

Съобщението означава, че оперативните данни (данни за отсечки и тарифи) на бордовия уред за автомобила вече не са валидни. Бордовият уред за автомобил трябва да изтегли актуалните данни. Това функционира само в Германия.

  • В този случай не изключвайте запалването!
  • Недейте все още да пътувате по облагаеми с пътна такса отсечки
  • Стартирайте автомобила отново след около 10 минути. В нормалния случай бордовият уред за автомобил вече е заредил новите данни и светодиодът свети в зелено.
  • Ако съобщението продължава да стои, регистрирайте отсечката на терминал за пътна такса или в интернет. Настройте бордовия уред за автомобил на „MANUAL TOLL COLLECTION“.
  • Повторете опита най-рано след четири часа: Стартирайте Вашия автомобил наново, оставете ключа на контакт и стартирайте отново след около 10 минути.

Ако бордовият уред за автомобил продължи да показва червен светодиод и съобщение „OPERATING DATA INVALID“, моля,свържете се с наш сервизен партньор.

Откриване на сервизен партньор

Други препоръки