Промяна при освобождаване от пътна такса на автомобили на природен газ


Индикатор за гориво в превозно средство на природен газ
Берлин,

След 1 октомври 2019 г. бивалентните автомобили на природен газ ще се възползват от освобождаването от пътна такса само тогава, когато бъде доказан минимален обем на резервоара за природен газ от 300 литра или при LNG от 115 kg. При това обемът може да бъде достигнат с един голям или няколко малки резервоара.

При доказване на минималния обем на резервоара важи презумпцията, която в отделни случаи може да се опровергае от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG), че дялът на природния газ при нормалния режим на работа на автомобила значително преобладава.

Бивалентните автомобили на природен газ, които не достигат минималния обем на резервоара, не се регистрират от Toll Collect като освободени от пътна такса. Вписванията на такива автомобили, които са извършени преди 1 октомври 2019 г., ще бъдат изтрити.

Задвижваните с природен газ автомобили са освободени от пътна такса за товарни автомобили от 1 януари 2019 г. Освобождаването важи до 31 декември 2020 г. Не са освободени от пътна такса автомобилите, които се задвижват с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

www.bag.bund.de

Други препоръки