Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Промяна при освобождаване от пътна такса на автомобили на природен газ


Индикатор за гориво в превозно средство на природен газ

Берлин, 30.09.2019

След 1 октомври 2019 г. бивалентните автомобили на природен газ ще се възползват от освобождаването от пътна такса само тогава, когато бъде доказан минимален обем на резервоара за природен газ от 300 литра или при LNG от 115 kg. При това обемът може да бъде достигнат с един голям или няколко малки резервоара.

При доказване на минималния обем на резервоара важи презумпцията, която в отделни случаи може да се опровергае от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG), че дялът на природния газ при нормалния режим на работа на автомобила значително преобладава.

Бивалентните автомобили на природен газ, които не достигат минималния обем на резервоара, не се регистрират от Toll Collect като освободени от пътна такса. Вписванията на такива автомобили, които са извършени преди 1 октомври 2019 г., ще бъдат изтрити.

Задвижваните с природен газ автомобили са освободени от пътна такса за товарни автомобили от 1 януари 2019 г. Освобождаването важи до 31 декември 2020 г. Не са освободени от пътна такса автомобилите, които се задвижват с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

www.bag.bund.de

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605