Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

RSS-Feed

Vďaka nášmu RSS-Feed ste vždy najlepšie informovaný o spoločnosti Toll Collect a o mýte pre nákladné vozidlá. Vždy, keď zverejníme nejakú správu na našej internetovej stránke, bude vám automaticky doručená.

Alternatívne si môžete objednať náš e-mailový newsletter .

RSS-Feed - Čo je to?

RSS znamená „Really Simple Syndication“, slovensky približne „skutočne jednoduché šírenie“. Tento formát umožňuje objednanie určitých obsahov internetovej stránky.

Funguje to takto

Jednoducho kliknite na symbol RSS 
vo vašom prehliadači, keď ste na našej internetovej stránke. Obyčajne sa Feed zobrazuje v prehliadači a môžete ho jedným kliknutím objednať.

Pre RDD-Feed môžete použiť aj program na čítanie. Čítačky si môžete bezplatne stiahnuť z internetu.

Ďalšie informácie o RSS-Feed: http://de.wikipedia.org/wiki/RSS-Feed

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605