Благодарим за Вашата регистрация

Регистрирал/а сте се успешно за нашия информационен бюлетин. От този момент веднага ще бъдете осведомяван/а за всичко актуално относно немската пътна такса за товарни автомобили.

Допада ли Ви информационният бюлетин на Toll Collect? Препоръчайте ни на други потребители.