Прилагане на езиковите настройки

SETLOCALEBEFORELOGOUT