Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Rady pre jazdu bez poruchy

Porucha palubného prístroj alebo modulu DSRC môže mať za následok, že zákazníka v rámci kontroly zastaví Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) BAG). Dodržiavajte preto nasledujúce pokyny na správne používanie palubného prístroja a jeho komponentov.

Palubný prístroj

Pre bezchybný kontakt

 • Sami nevykonajte demontáž alebo prestavbu palubného prístroja. Tieto činnosti smie vykonať len servisný partner certifikovaný spoločnosťou Toll Collect.
 • K palubnému prístroju nepripájajte žiadne iné prístroje. Tieto môžu viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.
 • Rozdelenie tachometrického signálu, ktorý sa používa na automatický spôsob prihlasovanie do systému na výber mýta, môže viesť k poruchám alebo výpadkom palubného prístroja.

Vždy v zelenej oblasti

 • Ak palubný prístroj nefunguje správne (svieti červená LED dióda), prihláste sa manuálne cez internet, prostredníctvom aplikácie alebo na mýtnom termináli.
 • V prípade poruchy palubného prístroja navštívte najbližšieho servisného partnera spoločnosti Toll Collect.
 • Pri zobrazení chybového hlásenia „BLOCKED DE“ sa skontaktujte výlučne s klientskym centrom Toll Collect.

Antény

 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami GPS (napr. pre navigačné systémy) je potrebná minimálna vzdialenosť 300 mm.
 • Medzi anténou Toll Collect-GPS (resp. kombinovanou anténou) a ďalšími anténami (mobilná sieť, rádio, CD) je potrebná minimálna vzdialenosť 150 mm.
 • Vzdialenosti sa zisťujú vždy od stredu do stredu príslušných antén.
 • Všetky antény Toll Collect sú určené výlučne pre namontovaný palubný prístroj.

Modul DSRC

Voľný výhľad

Priestor nad modulom DSRC, ako aj 190 mm od vodiča a 70 mm od spolujazdca musia zostať voľné:

 • V tejto oblasti neumiestňujte žiadne nálepky, plakety, vlajky alebo zástavky.
 • Ani medzi modulom DSRC a predným sklom by nemali byť uložené žiadne predmety.

Bezporuchová plocha

Elektronické výrobky môžu spôsobiť elektromagnetické poruchy. V zásade by sa všetky prístroje, ktoré nie sú potrebné na prevádzku palubného prístroja (predovšetkým meniče napätia a svietidlá) počas jazdy mali odpojiť z palubnej siete, aby sa zabránilo poruchám.

 • V blízkosti modulu DSRC neumiestňujte nabíjačky mobilných telefónov, notebooky, meniče napätia alebo podobné zariadenia.

Správna montáž

Modul DSRC musí vždy zostať v predpísanej montážnej polohe:

 • Montážny uhol modulu DSRC sa nesmie zmeniť.
 • Zabezpečte neporušenú kabeláž modulu DSRC a v prípade viditeľného poškodenia navštívte servisného partnera spoločnosti Toll Collect.

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 008000 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603