Nasveti za nemoteno vožnjo

Motnja v napravi OBU ali modulu DSRC lahko povzroči, da vas Zvezni urad za logistiko in mobilnost (BALM) ustavi zaradi kontrole. Zato upoštevajte naslednje napotke za pravilno uporabo naprave OBU in njenih komponent.

OBU

Za brezhiben kontakt

 • Naprave v vozilu sami ne odstranjujte ali je spreminjajte. Te dejavnosti lahko izvaja samo servisni partner, ki ga pooblasti družba Toll Collect.
 • Na napravo OBU ne priključujte dodatnih naprav. To lahko povzroči motnje ali izpad naprave v vozilu.
 • Razdelitev signala merilnika hitrosti, ki se uporablja za samodejni sistem evidentiranja cestnine, lahko povzroči motnje ali izpad naprave v vozilu.

Grafična navodila: Naprave v vozilu OBU ne smete premikati in ne smete priključiti nobene naprave.

Vedno na zelenem območju

 • Če naprava v vozilu ne deluje pravilno (rdeča lučka LED sveti), evidentiranje izvedite ročno prek spleta ali aplikacije.
 • Pri motnjah naprave v vozilu zapeljite k naslednjem servisnem partnerju družbe Toll Collect.
 • Če se pojavi sporočilo o napaki „SPERRUNG DE“, stopite v stik izključno s službo za pomoč strankam družbe Toll Collect.

Naprava v vozilu OBU z svetlečo rdečo lučko LED in sporočilom o motnji na zaslonu

Antena

 • Med GPS- (oz. kombinirano) anteno družbe Toll Collect in dodatnimi GPS-antenami (npr. za navigacijske sisteme) mora biti obvezen razmik vsaj 300 mm.
 • Med GPS- (oz. kombinirano) anteno družbe Toll Collect in drugimi antenami (mobilno omrežje, radio, občanski pas) mora biti obvezen razmik vsaj 150 mm.
 • Razmiki se vedno ugotavljajo od sredine ene do sredine druge zadevne antene.
 • Vse antene družbe Toll Collect so namenjene izključno vgrajenim napravam v vozilih.

Mere za položaj antene naprave v vozilu OBU na strehi voznikove kabine tovornjaka

Modul DSRC

Neoviran pogled

Prostor nad modulom DSRC ter območje 190 mm na voznikovi in 70 mm na sovoznikovi strani morajo biti prosti:

 • na ta območja ne lepite nalepk in plaket oz. postavljajte zastavic.
 • Med modulom DSRC in vetrobranskim steklom ni dovoljeno odlagati predmetov.

Grafična navodila: Oznaka območja vetrobranskega stekla tovornjaka, v katerem pred ali nad modulom DSRC ne sme biti predmetov, kot so nalepke, zastavice, zemljevidi.

Površina brez motenj

Elektronski izdelki lahko povzročajo elektromagnetne motnje. V osnovi morajo biti vse naprave, ki niso potrebne za upravljanje vozila (zlasti napetostni pretvorniki in elementi za razsvetljavo), med vožnjo ločene od električnega omrežja vozila, da se tako izognete morebitnim motnjam.

 • V bližino modula DSRC ne prinašajte kablov za polnjenje mobilnega telefona, prenosnih računalnikov, napetostnih pretvornikov ali podobnih naprav.

Grafična navodila: Naprav, kot so mobilni telefoni ali prenosni računalniki, ne postavljajte poleg modula DSRC

Pravilna vgradnja

Modul DSRC je treba vedno pustiti v predpisanem položaju za vgradnjo:

 • vgradnega kota modula DSRC ni dovoljeno spreminjati.
 • Pritrdite nedotaknjene kable modula DSRC in pri vidnih poškodbah obiščite servisnega partnerja družbe Toll Collect.

Grafična navodila: Položaj modula DSRC v vetrobranskem steklu: desno od volana, spodaj, pokončno, navpično, brez prepognjenega kabla