Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Nasveti za nemoteno vožnjo

Motnja v napravi OBU ali modulu DSRC lahko povzroči, da vas Zvezni urad za tovorni promet (BAG) ustavi zaradi kontrole. Zato upoštevajte naslednje napotke za pravilno uporabo naprave OBU in njenih komponent.

OBU

Za brezhiben kontakt

 • Naprave v vozilu sami ne odstranjujte ali je spreminjajte. Te dejavnosti lahko izvaja samo servisni partner, ki ga pooblasti družba Toll Collect.
 • Na napravo OBU ne priključujte dodatnih naprav. To lahko povzroči motnje ali izpad naprave v vozilu.
 • Razdelitev signala merilnika hitrosti, ki se uporablja za samodejni sistem evidentiranja cestnine, lahko povzroči motnje ali izpad naprave v vozilu.

Vedno na zelenem območju

 • Če naprava v vozilu ne deluje pravilno (sveti rdeča luč LED), evidentiranje izvedite ročno prek spleta, aplikacije ali na cestninskem terminalu.
 • Pri motnjah naprave v vozilu zapeljite k naslednjem servisnem partnerju družbe Toll Collect.
 • Če se pojavi sporočilo o napaki „SPERRUNG DE“, stopite v stik izključno s službo za pomoč strankam družbe Toll Collect.

Antene

 • Med GPS- (oz. kombinirano) anteno družbe Toll Collect in dodatnimi GPS-antenami (npr. za navigacijske sisteme) mora biti obvezen razmik vsaj 300 mm.
 • Med GPS- (oz. kombinirano) anteno družbe Toll Collect in drugimi antenami (mobilno omrežje, radio, občanski pas) mora biti obvezen razmik vsaj 150 mm.
 • Razmiki se vedno ugotavljajo od sredine ene do sredine druge zadevne antene.
 • Vse antene družbe Toll Collect so namenjene izključno vgrajenim napravam v vozilih.

Modul DSRC

Neoviran pogled

Prostor nad modulom DSRC ter območje 190 mm na voznikovi in 70 mm na sovoznikovi strani morajo biti prosti:

 • na ta območja ne lepite nalepk in plaket oz. postavljajte zastavic.
 • Med modulom DSRC in vetrobranskim steklom ni dovoljeno odlagati predmetov.

Površina brez motenj

Elektronski izdelki lahko povzročajo elektromagnetne motnje. V osnovi morajo biti vse naprave, ki niso potrebne za upravljanje vozila (zlasti napetostni pretvorniki in elementi za razsvetljavo), med vožnjo ločene od električnega omrežja vozila, da se tako izognete morebitnim motnjam.

 • V bližino modula DSRC ne prinašajte kablov za polnjenje mobilnega telefona, prenosnih računalnikov, napetostnih pretvornikov ali podobnih naprav.

Pravilna vgradnja

Modul DSRC je treba vedno pustiti v predpisanem položaju za vgradnjo:

 • vgradnega kota modula DSRC ni dovoljeno spreminjati.
 • Pritrdite nedotaknjene kable modula DSRC in pri vidnih poškodbah obiščite servisnega partnerja družbe Toll Collect.

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 008000 222 26 28 *
Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603