Kontrola na spolkových komunikáciách

Kontrolné stĺpiky kontrolujú dodržiavanie mýtnej povinnosti na spolkových komunikáciach.


Nákladné vozidlo ide po spolkovej komunikácii a prechádza popri modrom kontrolnom stĺpe spoločnosti Toll Collect.

Kontrolné stĺpiky kontrolujú prechádzajú vozidlá podliehajúce mýtnemu. Mýtna povinnosť platí v Nemecku na diaľniciach a spolkových komunikáciach pre vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou od 7,5 tony. Do kontrolnej centrály sa odosielajú len údaje vozidiel, u ktorých je podozrenie, že mýto nebolo zaplatené alebo nebolo zaplatené správne.

Stĺpiky nekontrolujú rýchlosť

Na rozdiel od kontrolných brán na diaľniciach si stĺpiky vyžadujú podstatne menej miesta a vďaka tomu sa dajú lepšie umiestniť v krajine. Farebné označenie stĺpikov vylučuje ich zámenu so zariadeniami na kontrolu rýchlosti.

Okrem stĺpikov kontrolu dodržiavania mýtnej povinnosti na spolkových komunikáciách vykonávajú aj mobilné kontroly Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu.

Informácie týkajúce sa kontroly mýta pre nákladné vozidlá

Video: Stĺpik nekontroluje rýchlosť

Video: Stĺpik nekontroluje rýchlosť

Video: Ako funguje kontrolný stĺpik?

Video: Ako funguje kontrolný stĺpik?

Vaša kontaktná osoba